ज़र्द मछली

बालवाड़ी वीडियो में सुनहरी नृत्य

नृत्य "गोल्डन फिश"

किंडरगार्टन में मछली का नृत्य ...

गोल्डफिश का नृत्य। किंडरगार्टन में नए साल की मैटिनी

नए साल की सुबह पर सुनहरी मछली का नृत्य। (बच्चों / उद्यान संख्या 295, जीआर नंबर 3)

नृत्य "गोल्डन फिश"

मछली का नृत्य

सुनहरी नृत्य

सुनहरी नृत्य

मछली का नृत्य

किंडरगार्टन "स्कारलेट सेल" में मछली नृत्य

डांस "गोल्डन फिश" मजेदार नोट्स 2015

मरमेड और गोल्डफिश डांस